Mekitec thiết kế và sản xuất hệ thống kiểm tra bằng tia X cho ngành thực phẩm để đảm bảo an toàn và chất lượng của thực phẩm trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Hệ thống kiểm tra bằng tia X đã được phát triển cùng với các nhà sản xuất thực phẩm để đảm bảo rằng các nhu cầu của họ được đáp ứng và mang lại giá trị tốt nhất trong ngành an toàn thực phẩm.

Danh mục sản phẩm MEKI

MEKI

Máy X-ray cho các sản phẩm kích thước nhỏ

MEKI C

 Máy X-ray cho sản phẩm nhỏ không có rào chắn

MEKI ONE

Máy X-ray đa năng

MIDMEKI 

Máy X-ray cho sản phẩm kích thước lớn

SIDEMEKI

Máy X-ray cho sản phẩm kích thước cao

COMBI

Máy cân khối lượng kết hợp

Ứng dụng

Máy dò bằng tia X ray- Hệ thống kiểm tra bằng tia X Ray được ứng dụng khá phổ biến tại hầu hết các ngành sản xuất, đặc biệt là sản xuất thực phẩm.

Ưu điểm của máy x-ray mekitec

Khi các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm bắt đầu trở nên phổ biến hơn, máy dò kim loại là hệ thống duy nhất để đảm bảo sự an toàn của sản phẩm trong một thời gian dài. Công nghệ tia X khá mới so với máy dò kim loại và bằng cách triển khai hệ thống tia X vào dây chuyền sản xuất của bạn, bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn từ việc kiểm soát chất lượng toàn diện của thực phẩm.

Khi so sánh hệ thống tia X và máy dò kim loại, rõ ràng là tia X mang lại sự an toàn toàn diện cho sản phẩm bằng cách phát hiện nhiều chất gây ô nhiễm khác không chỉ là kim loại mà còn mang lại các chức năng có giá trị khác để kiểm tra chất lượng tổng thể của sản phẩm thực phẩm.